Impressie

Golfhotel Vesper
Annegrete Vesper
Frielinghausen 1
45549 Sprockhövel
Tel.: +49 (0) 2 02 / 648 22-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 648 22-197
E-mail: info(at)golfhotel-vesper.de
Web: www.golfhotel-vesper.de

UID: DE 125342534

Verantwoordelijk voor de inhoud: 
Inhoud en gegevens: Alle gegevens op deze website zijn vrijblijvend.

Copyright: 
Op de inhoud van deze internetpagina rust auteursrecht. De hele inhoud van de internetpagina inclusief het logo, de foto's en teksten vallen onder het copyright van Golfhotels Vesper. Verveelvoudiging of verspreiding behoeft schriftelijke toestemming vooraf van de betreffende auteur en is enkel toegestaan in combinatie met bron- en datumvermelding.

Disclaimer: 
Ofschoon bij het samenstellen van de informatie op onze pagina uiterst zorgvuldig te werk werd gegaan, kan Golfhotel Vesper geen garantie verlenen op de juistheid ervan. De vermelde gegevens kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Golfhotel Vesper gaat daarmee geen enkele verplichting aan en doet geen uitlatingen over de geschiktheid van de in de documenten en bijbehorende afbeeldingen op deze website vermelde informatie voor een bepaald doel. In geen geval kan Golfhotel Vesper aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard dan ook, welke door gebruik of in samenhang met het gebruik van de hier verstrekte informatie ontstaat, of dat nu directe of indirecte schade betreft, gevolgschade of speciale schade of schade als gevolg van dataverlies. Wijzigingen van de informatie op deze website alsmede prijsveranderingen blijven zonder aankondiging vooraf voorbehouden.

Aansprakelijkheid voor links: 
Met het vonnis d.d. 12-5-1998 (312 O 85/98) heeft de 12e civiele kamer van de arrondissementsrechtbank te Hamburg besloten dat men door het plaatsen van een link eventueel mede verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan. Dit kan, aldus de rechtbank, alleen worden verhinderd door zich nadrukkelijk te distantiëren van de inhoud ervan, wat we bij deze doen: wij willen daarom nadrukkelijk verklaren dat wij generlei invloed op inhoud en vormgeving van de gelinkte sites hebben, reden waarom wij ons distantiëren van elke inhoud van alle gelinkte pagina's. Deze verklaring geldt ook voor alle op deze website geplaatste links, en voor elke inhoud van de pagina's waar links en banners heen leiden.

Link naar de homepage van de instantie voor het online beslechten van consumentenrechtsgeschillen van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr/ - aldaar staat u naar verwachting vanaf 15.02.2016 verdere informatie ter beschikking. Voor de eerste vragen omtrent een mogelijke geschillenbeslechting staan wij u op info[at]golfhotel-vesper.de ter beschikking.

Book a room
Golfhotel VesperGolfhotel Vesper in WuppertalGolfhotel Vesper Aussenansicht